Seminar om autisme med Stian Orm

Autismeforeningen, SMI-skolen i Arendal og Sam Eyde videregående skole inviterer til et engasjerende, lærerikt og rørende gratis-seminar med Stian Orm på Sam Eyde vgs. Det blir enkel (gratis) servering.

Dato
3. mars 2020
Tid
16:00 - 19:00
Sted
Auditoriet

Seminaret omhandler Stian Orm sin unike historie, kampen mot et system som ikke fungerte og hva som skjedde når Stian til slutt fikk den rette oppfølgingen. Ansatte og ledere innenfor skole, omsorg og helse har mye å lære av det Stian forteller. Dette har i høyeste grad overføringsverdi.

Seminaret retter seg mot alle. Spesielt håper vi at ledere og ansatte innenfor barnehage, grunnskole, videregående skole, barnevern, PPT, helsesykepleiere, bolig-og avlastningstjenestene og studenter (innenfor eksempelvis studiene: sykepleie, vernepleie, lærerutdanning, sosionom og barnevernspedagog) vil komme. Og ikke minst personer med autisme og deres pårørende.

Påmelding til avdelingsleder Karen Marie A. Hetland:
send sms til 48170227 eller e-post til karen.marie.a.hetland@sameyde.vgs

Til toppen