ADK1-kurs

ADK-1 opplæring skal gi nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Tidspunkt
Mandag 09.03.2020 08.30 - fredag 27.03.2020 15.30
Sted
Skolen

Les mer om kurset og meld deg på her

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Til toppen