Åpning av skolen uke 20

I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.

Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene. Skolen vil være et trygt sted å være for elever og ansatte, det er kun friske personer som er på skolen.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredningen er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God håndhygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det er allikevel viktig å forholde seg til noen enkle forebyggende regler, for å være helt sikker på at smitte unngås.

Elevene skal:

  • Vaske/ sprite hender ved ankomst til skolen og ved forflytning mellom bygg, etter garderobe- og toalettbesøk og før lunsj
  • Vaske/ sprite hender ved skoleslutt
  • Følge reglene om avstand til andre og regler ved pauser og lunsj
  • Følge med på infotavler på skolen og skolens hjemmeside
  • Ta kontakt med lærer ved ubehag som luftveissymptomer eller feber

Husk at håndvask med såpe og lunkent vann i minst 30 sekunder kan være vel så effektivt som antibac.

Er noe uklart, ta kontakt med lærer eller avdelingsleder.

Innganger for de ulike avdelingene:

Klikk for stort bildeInnganger

Til toppen