Besøksregistrering

Alle besøkende/gjester registrere seg når de skal inn i bygningen. Dette gjøres med tanke på smittesporing dersom det blir behov for det.

Dette kan gjøres i skolens servicetorg eller ved å fylle ut dette skjemaet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplæringskontorene- og OT har egne registreringslister.

Til toppen