Gult smittenivå

I disse dager er det mange elever, foresatte og ansatte som har spørsmål knyttet til smittevern, korona og hva de videregående skolene gjør for å hindre smitte. 

Her har Agder fylkeskommune samlet svarene på de mest spurte spørsmålene.

Som de aller fleste videregående skoler er Sam Eyde vgs. på gult nivå. I hovedsak innebærer det: 

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger


Vi ber foresatte snakke med elevene om viktigheten av å overholde 1-meters-regelen utenfor klasserommet.

For mer informasjon om nivåinndelingen av smitteverntiltak, se Veileder om smittevern (Udir)

Til toppen