Hvorfor rødt nivå?

Hvorfor er det rødt nivå på videregående skoler i Arendal? Smitten går jo nedover i samfunnet.

De kan være vanskelig å forstå hvorfor ulike tiltak settes i verk. Årsaken er at det ligger mange ulike vurderinger til grunn. Det er faren for smitte og frykten for at smitten skal komme ut av kontroll. Da kan vi risikere at mange blir syke og at mange må i karantene.

Det er høy smitte blant unge i Arendalsområdet og selv om myndighetene nå har kontroll på smitten, skal det lite til for at det snur. Skolene ønsker å komme over på gult nivå, men da må man vite at det forblir gult over en lengre periode.

Vi har planlagt to overganger til gult nivå de siste månedene, begge gangene har smitten økt rett før den planlagte endringen, og vi har måttet fortsette på rødt. Det krever enormt mye tid og planlegging for både lærere og elever når vi endrer farenivå, derfor endres det ikke før det er større sjanse for stabilitet.

Vi håper det holder å være på rødt nivå neste uke, og at det ikke kommer nye smittetilfeller til skolen denne uka.

Vi ønsker alle å komme på gult nivå, men smitteutbruddene må være under kontroll så vi ikke risikerer lærerne og elevenes helse, eller frarøver dem både arbeidstid og fritid ved at de settes i karantene.

La oss holde ut sammen!

Til toppen