Info fra IKT-Agder

Til alle som benytter tjenester fra IKT-Agder. Status 23.03.2020: IKT Agder er fortsatt i kriseberedskap, og følger situasjonen tett. Ledergruppen gjennomfører daglige møter hvor det rapporteres på status rundt personell, operasjonelle utfordringer og informasjon som er viktig å formidle både fra og til våre eiere. Vårt fokusområde er vårt personell, våre tjenester og våre kunder.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen