Info om pc-forsinkelser

Årets leveranse av elev-pc er kraftig forsinket.

Mange bransjer, spesielt forbundet med datateknologi, har opplevd store problemer med leveranser under koronapandemien. Et av de store problemene har vært tilgjengelighet på datakomponenter. Som et resultat av dette har ikke leverandøren klart å produsere pc’ene som var bestilt til elevene.

Vi hadde lenge håpet at pc’ene skulle komme til skolestart fordi fylkeskommunen var veldig tidlig ute med årets bestilling, men ingen av skolene i Agder får pc til avtalt tid, dessverre.

Vi forventer å få pc’ene klare til utdeling i midten av september.

Selv om nye elever på Vg1 ikke vil få elev-pc til oppstart vil det være mulig å logge seg på trådløst nett på skolen og bruke nettbaserte tjenester som VIS, It’s learning og Office 365 på pc, Mac og nettbrett. Dersom elever har anledning til å benytte seg av eget utstyr åpnes det altså for å ta dette med på skolen etter avtale med lærerne.

Det er ikke noe krav om at elever har med eget utstyr på skolen, og ved situasjoner der elevene må bruke datautstyr vil skolen tilrettelegge for at det kan skje på skolen, i skoletida.

Vi presiserer at det er elevens/familiens forsikring som gjelder når elever tar med private pc’er eller nettbrett på skolen. Dersom utstyr blir skadet eller stjålet vil det ikke dekkes av skolen, men må meldes til eget forsikringsselskap. Det er derfor svært viktig at elevene ikke lar utstyr ligge i klasserom, sekk e.l., men låser det inn i bokskap når det ikke brukes.

Elevene får melding om utdeling av skole-pc så snart det er klart fra leverandørens side. Etter utdeling av skole-pc er det ikke tillatt å bruke privat pc til prøver, heldagsprøver og til eksamen.  

Det vil være begrenset mulighet for skolens IKT-ansatte til å gi support på private maskiner.

Til toppen