Informasjon til elever og foresatte

Fra 4. januar gikk alle landets ungdomsskoler og videregående skoler over på Rødt beredskapsnivå. 18. januar ble det kjent at skolene i Agder skal tilbake til gult nivå fra og med den 20. januar. 

Den viktigste endringen fra rødt beredskapsnivå er avstandskravene, både i klasserom, i fellesarealer og på skoleveien. For Sam Eyde vgs. sin del medfører det at alle elevene kan være på skolen samtidig igjen.

Det er likevel viktig at alle følger smittevernreglene på skolen, selv om noen av reglene kan synes ulogiske. Grunnen til at det er sånn er for å minske antall kontakter i løpet av en dag. Ved få kontakter i løpet av dagen er det mindre sjanse for smitteutbrudd, det er også færre som vil bli satt i karantene dersom noen skulle bli syke hvis vi alle er flinke til å begrense hvor mange man er tett på i løpet av en dag.

Vi vil minne om de viktigste tiltakene ved skolen:

  • Elevene skal benytte anviste inn- og utganger slik som under rødt nivå
  • Husk god håndhygiene og spriting av hendene når man kommer til skolen
  • Alle må holde minst en meters avstand i fellesarealene
  • Elevene skal spise i eget klasserom, kun de som ikke har ledig klasserom kan spise i kantina
  • Elevene må ikke flytte på pulter i klasserommene
  • Ved sammensatte grupper skal elevene sette seg på anviste plasser, dvs. sammen med sin kohort
  • Matpausene blir delt så det blir mindre press i kantina
  • I kroppsøving og topp- og breddeidrett blir elevene henvist til garderober i puljer, det er viktig at elevene overholder dette
  • Det anbefales sterkt å gå utendørs når man skal gå fra en fløy til en annen, spesielt oppfordres alle til å unngå ferdsel i D-fløyen 2. etasje
  • For å minske trengselen i hovedtrappa innfører vi "enveiskjøring". Dvs. at man så langt det lar seg gjøre bruker rømningsveien når man skal ned og de vanlige trappene når man skal opp

Myndighetene har vært tydelige på at alle må være innstilt på raske endringer i smitteverntiltak. Det erfarte vi alle sammen den 3. januar da alle landets skoler fikk 18 timer på seg til å endre alle planer fra gult til rødt nivå.

Kontaktlærerne har kommunikasjon med elevene og legger ut aktuell informasjon på It’s learning. For øvrig legges det alltid oppdatert informasjon på skolens hjemmeside og på Facebook. Vi anbefaler alle foresatte om å følge med der.

Dersom noen får påvist smitte

Det er viktig at kontaktlærere varsles umiddelbart dersom en elev tester positivt på Codvid-19. Da vil alle som er definert som nærkontakter settes i karantene i 10 dager etter siste dato for eksponering. Det er kun nærkontaktene som er i karantene, ikke dem de bor sammen med. De som settes i karantene får god informasjon fra skolen om dette, og det er viktig at man ikke bryter karantenen. Selv ved negativ test må karantenetiden dere får oppgitt av skolen overholdes.   

Til slutt minner vi om de tre grunnpilarene innen smittevern:

Ingen syke skal på skolen

God håndhygiene

Redusert kontakthyppighet mellom personer

Takk for samarbeidet om å redusere smitte!

Til toppen