Informasjon til foreldre og foresatte

Vi vil ønske alle velkommen som foreldre/foresatte til elever ved Sam Eyde vgs. På grunn av coronasituasjonen ble siste del av forrige skoleår spesiell, og oppstarten på dette skoleåret vil også bære sterkt preg av det.

Alle elever får opplæring i smittevern og skolens rutiner ved skolestart.

Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene og skolen skal være et trygt sted å være for elever og ansatte.

Det er kun friske personer som skal være på skolen. Likevel er det viktig å forholde seg til noen enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Elevene skal:

  • Vaske/sprite hendene når de kommer til skolen og når de beveger seg mellom byggene, etter garderobe- og toalettbesøk og før og etter lunsj
  • Vaske/sprite hender ved skoleslutt
  • Følge reglene om avstand til andre – en meter er ca. en armlengde – hold en armlengdes avstand
  • Følge med på infotavlene på skolen og informasjon som gis på It’s learning og skolens eller fylkeskommunens hjemmesider
  • Ta kontakt med læreren sin ved luftveissymptomer eller feber

Vi anbefaler alle å lese Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skoler.

Les også Udirs korona-informasjon til foreldre om skolehverdagen.

Det er ikke mulighet til å sitte i kantina i lunsjpausene, så alle klasserom vil være åpne. Elevene kan ikke la bøker, PC, sekker eller verdisaker ligge i klasserommene når de ikke er låst. Dersom de ikke er i klasserommet selv må de låse dette inn i skapene sine. Skolen har ikke ansvar for elevenes eiendeler og kan heller ikke dekke utgifter dersom noe skulle bli stjålet.

Skolebussene vil ha tilnærmet full drift. Se hjemmesiden til AKT for reiseplanlegger og info om smittevern i forbindelse med kollektivreiser. Elever som kan sykle/gå til skolen anbefales å gjøre det.

Skolen vil gi mer informasjon på foreldremøtene som holdes i september.

Dersom noe er uklart, er det bare å ta kontakt med skolen eller elevens avdelingsleder.

Vi ønsker alle et godt skoleår som foreldre/foresatt til elever ved Sam Eyde vgs!

Til toppen