Informasjon til foreldre og foresatte

Vi vil ønske alle velkommen som foreldre/foresatte ved Sam Eyde vgs.

Ved oppstart er skolene i Agder på grønt nivå. Smittesituasjonen er en annen nå enn i fjor, men vi presiserer at grønt nivå ikke er det samme som normale tilstander slik det var før pandemien.

Alle elever får opplæring i smittevern og skolens rutiner på grønt nivå ved skolestart.

Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene og skolen skal være et trygt sted å være for elever og ansatte. Dersom smitte og alvorlig sykdom skulle øke og skolen settes på gult eller rødt nivå får elevene opplæring i nye og endrede rutiner. Foresatte får informasjon i Visma og via hjemmeside og skolens Facebookside.

De tre grunnpilarene gjelder fortsatt:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • God håndhygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det er kun friske personer som skal være på skolen. Likevel er det viktig å forholde seg til enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Elevene skal:

  • Vaske/sprite hendene når de kommer til skolen og når de beveger seg mellom byggene, etter garderobe- og toalettbesøk og før og etter lunsj
  • Vaske/sprite hender ved skoleslutt
  • Følge reglene om avstand til andre
  • Følge med på infotavlene på skolen og informasjon som gis på It’s learning og skolen eller fylkeskommunens hjemmesider
  • Ta kontakt med læreren sin ved luftveissymptomer eller feber

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skoler ligger på skolens hjemmeside. Vi anbefaler alle å se på denne.

Skolen vil gi mer informasjon på foreldremøtene som holdes i september.

Dersom noe er uklart, er det bare å ta kontakt med skolen og elevens avdelingsleder.

Samtykke til gjennomføring av hurtigtesting for å erstatte smittekarantene

Covid-19-forskriften § 4 åpner for at ungdom under 18 år og elever over 18 år i videregående skole kan erstatte smittekarantene med hurtigtesting etter nærkontakt med smittet elev.

Dersom en elev får påvist smitte kan elever i samme klasse/gruppe ta hurtigtest på dag 1, 3 og 5 etter eksponering for å unngå karantene. Testingen vil i hovedsak foregå på skolen. Elevene skal, under veiledning, gjennomføre selvtesting ved at en bomullspinne sveipes i nesevingen. Resultatet vil vises etter noen minutter.  

Elev og foresatte får varsel om mulig nærkontakt og hurtigtesting av skolens smittevernansvarlig.

Dersom noen reserverer seg mot hurtigtesting må skolen få skriftlig beskjed om dette. Da vil eleven settes i ordinær karantene og må gjennomføre en vanlig PCR-test. Det behøves ikke skriftlig samtykke til at elevene gjennomfører hurtigtesting på skolen.

Vi ønsker alle et godt skoleår som foreldre/foresatt ved Sam Eyde vgs.

Til toppen