Invitasjon til lunsj for Sam Eydes pensjonister

Torsdag 11. mai kl. 11.30 inviteres det til en hyggelig lunsj i skolens restaurant. Invitert er alle pensjonister fra Sam Eyde vgs.

Vi vil hygge oss med et godt måltid og en god prat. Rektor Nils Inge Øyna vil orientere om utviklinga av skolen og om perspektivene framover.

Vi ønsker å etablere en Sam Eyde-pensjonistforening, for å kunne møtes til en kaffe, en god prat, et måltid, evt. småturer o.l. 

Hvis det er interesse for det, ønsker vi å etablere ei arbeidsgruppe og en målsetting. 

Håper så mange som mulig har lyst og anledning til å komme.

Påmelding senest onsdag 03.05.23 på e-post kontakt@sameyde.vgs.no eller tlf: 38 61 80 00 (skolens sentralbord).

Med hilsen fra:

Nils Inge Øyna
Åsmund J. Haga
Roger Eilertsen