Klage på karakter

Du finner informasjon om å klage, klagerett og klagefrister på fylkeskommunens hjemmeside.

Les mer her

Til toppen