Klage på standpunktkarakter

Elever som vurderer å klage på standpunktkarakter bør be om begrunnelse for karakteren før en eventuell klage.

Ordinær klagefrist er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.

Dersom du ber om begrunnelse for karakter fra faglærer, utsettes klagefristen til ti dager etter begrunnelsen er mottatt. Klagene behandles i møte i Klagenemnda for vurdering etter skolestart på høsten.

Du kan lese mer om klaging på karakterer og enkeltvedtak, og finne skjema for å sende inn klager, her: Klage

Standpunktkarakterene publiseres 15. juni med 10 dagers klagefrist, 25. juni.

Til toppen