Klage på standpunktkarakter

Elever som vurderer å klage på standpunktkarakter bør be om begrunnelse for karakteren før en eventuell klage.

Ordinær klagefrist er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.

På fylkeskommunens hjemmesiden kan du lese mer om klaging på karakterer, og finne skjema for å sende inn klage.

Standpunktkarakterene publiseres 16. juni med 10 dagers klagefrist, 26. juni.