Mestringskurs i Arendal kommune

Arendal kommune tar psykisk helse på alvor og holder kurs i ulike temaer.

Her er oversikt over temaer det holdes kurs i våren 2023:

  • angst og stress
  • depresjon og nedstemthet
  • å forstå egne og andres følelser
  • ufrivillig skolefravær/skolevegring
  • når barn blir sinte
  • Når barn er stille
  • familien i fokus


Mestringskursene er gratis undervisning om psykisk helse. Kursene er åpne for alle som ønsker eller trenger å lære noe om temaene.

Om mestringskursene og kursdatoer på Arendal kommunes hjemmeside