Nyttig å vite når streiken er over

Når streiken er over vil du som er elev få en sms med informasjon om når du skal møte på skolen.

Av praktiske årsaker (som blant annet busstider) vil tidspunktet kunne avhenge av når på dagen streiken blir avblåst. Det kan bli neste dag eller dagen etterpå. Du trenger bare å forholde deg til informasjonen du får fra skolen på sms.

Hva skjer etter streiken?

Vi planlegger at alle følger den oppsatte timeplanen for den dagen undervisningen kommer i gang. Timeplanen finner du i VIS. Det viktigste er å komme i gang med skolehverdagen. De første dagene (om lag de første 14 dagene) vil det dreie seg om å komme i gang i de enkelte fagene og fokusere på å lage gode læringsmiljøer og bygge klasserelasjoner.

Skolen vil, sammen med lærerne, bruke de første ukene til å planlegge hvordan vi skal jobbe fremover og resten av skoleåret for å forsøke å kompensere for den undervisningstiden som er gått tapt under streiken. Sammen skal vi sikre at du som elev får den undervisningen du trenger gjennom hele resten av skoleåret så du kan kvalifisere deg til neste nivå, ikke først og fremt "ta igjen" den tiden som er gått. Målet er å gi deg som elev trygghet for at du vil få maksimal hjelp fram mot eksamen.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake til skolen!

Vennlig hilsen Jon Tveito (konstituert rektor)

Til toppen