Oppstart 27. april

Fra 27. april starter skolen for Vg2 og Vg3 yrkesfag. Skolehverdagen vil bli annerledes for alle, og det vil være en kombinasjon av praksis og eventuelt programfagsundervisning på skolen, og fellesfag og andre teorifag som hjemmeopplæring. Alle elever vil få en grundig opplæring i smitteverntiltak når de kommer til skolen.

Alle våre smitteverntiltak baserer seg på 3 grunnpilarer:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God håndhygiene og riktig håndvask
  3. Redusert kontakt

For å imøtekomme dette kan ikke alle klassene være på skolen samtidig. Det vil derfor lages egne timeplaner for hver enkelt klasse. Elevene skal ikke oppholde seg på skolen annet enn når de skal ha praksisundervisning. Av hensyn til busstransport vil elevene være hele dager på skolen, og hele dager skal de ha hjemmeopplæring. Arbeidsmengden for elevene vil tilsvare 35 skoletimer i uka.

Alle elever får beskjed om oppmøtetid fra sine kontaktlærere, og vil få utlevert timeplan første oppmøtedag. Elevene skal møte opp ved sine praksisarenaer etter oppmøteplanen nederst i artikkelen.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å komme seg til og fra skolen uten å bruke offentlig transport, til å gjøre det. AKT kan ikke garantere for at alle ruter er operative, noen steder kjøres såkalte sommertilbud. Elever som må ta skolebuss for å komme til skolen må følge reglene på bussen; en og en går om bord; sitte på annethvert sete; holde minst en meters avstand på busstoppet.

Sjekk AKT sin reiseapp eller Reiseplanleggeren for å se hvilke busser som går.

Kantina vil være åpen og elevene får anledning til å handle mat etter en oppsatt plan. Kantina aksepterer kun betaling med kort.

Åpningen av skolen er gjort etter myndighetenes bestemmelser. Det er kun friske mennesker som kommer på skolen, og ved at alle respekterer smittevernreglene, har god håndhygiene og holder avstand, så vil dette gå bra.

Dersom elever er i risikogruppen eller har nære familiemedlemmer i risikogruppen må de kontakte lege og få en anbefaling eller legeerklæring og snarest ta kontakt med skolen angående videre opplæring.

Vi minner om at de som er på skolen er friske.

Vi vil også oppfordre alle til å laste ned appen Smittestopp så vi så fort som mulig kan få en oversikt over eventuelle smittetilfeller på skolen.

Velkommen tilbake til en trygg og annerledes undervisning på skolen!

Oppmøteplan:

Klikk for stort bildeOppmøteplan 

Til toppen