Rødt nivå fra 8. mars

Info til elever og foresatte: Det er nå to pågående utbrudd med mutert virus i Arendal kommune. Kommunen er på nivå 3 med fare for at det kan oppstå ukontrollert smitte. Fra 8. mars går skolene over på Rødt beredskapsnivå. Alle elever skal ha fått sms.

Den viktigste endringen til rødt beredskapsnivå er avstandskravene, både i klasserom, i fellesarealer og på skoleveien. For Sam Eyde vgs. sin del medfører det at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig.

Alle elever skal likevel få opplæring på skolen hver uke, noen klasser 3 dager i uka, noen 2 dager i uka. Det er stort sett praktiske fag som gjennomføres på skolen. Informasjon om timeplaner legges ut i It’s learning.

Det er viktig at alle følger smittevernreglene på skolen, selv om noen kan synes ulogiske. Grunnen til at det er sånn er for å minske antall kontakter i løpet av en dag.

På slutten av skoledagen bes alle elever om å registrere et nærkontaktskjema. Skjemaet ligger i It's learning. Der skriver de inn hvem de har vært sammen med i friminutt og lunsjpausen. Dette er for at smittesporingen skal bli enklere ved eventuell smitte. Vi presiserer at listene utelukkende brukes i tilfelle smitte, og at ingen andre enn smittevernansvarlig har tilgang til dem. Listene slettes fortløpende når det ikke oppstår smittesituasjoner.

Vi vil minne om de viktigste tiltakene ved skolen:

  • Elevene skal møte opp ved anviste innganger
  • Husk god håndhygiene og spriting av hendene når man kommer til skolen
  • Alle må holde minst en meters avstand i fellesarealene
  • Elevene skal spise i eget klasserom
  • Elevene må ikke flytte på pulter i klasserommene
  • Ved sammensatte grupper skal elevene sette seg på anviste plasser, dvs. sammen med sin kohort
  • Matpausene blir delt så det blir mindre press i kantina
  • Det anbefales sterkt å gå utendørs når man skal gå fra en fløy til en annen
  • For å minske trengselen i hovedtrappa er det «enveiskjøring». Dvs. at man så langt det lar seg gjøre bruker rømningsveien når man skal ned og de vanlige trappene når man skal opp.

Kontaktlærerne har kommunikasjon med elevene og legger ut aktuell informasjon på It’s learning. For øvrig legges det alltid oppdatert informasjon på skolens hjemmeside og på Facebook. Vi anbefaler alle foresatte om å følge med der.

Dersom noen får påvist smitte:

Det er viktig at kontaktlærere varsles umiddelbart dersom en elev tester positivt for Covid-19. Da vil alle som er definert som nærkontakter og deres husstander settes i karantene i 10 dager etter siste dato for eksponering.

De som settes i karantene får god informasjon fra skolen om dette, og det er viktig at man ikke bryter karantenen. Selv ved negativ test må karantenetiden dere får oppgitt av skolen overholdes.   

Til slutt minner vi om de tre grunnpilarene innen smittevern:

Ingen syke skal på skolen
God håndhygiene
Redusert kontakthyppighet mellom personer

Takk for samarbeidet om å redusere smitte!

Les mer om rødt nivå på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen