Tilbake til gult nivå.

Mandag 18. januar besluttet regjeringen at alle ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake på gult nivå. Ved Sam Eyde vgs. vil elevene gradvis komme tilbake til skole på gult nivå, slik det var før jul. I løpet av tirsdag 19. januar vil elevene få beskjed om hvordan timeplanen blir på gult nivå.

Følg med på skolens hjemmeside og It’s learning for oppdatert informasjon.

Rødt nivå

Regjeringen innførte søndag 3. januar en rekke tiltak for å hindre smitteoppblomstring av Covid-19. Et av tiltakene er at alle videregående skoler i hele landet skal over på rødt nivå. Tiltaket gjelder foreløpig frem til og med 19. januar.

I første omgang vil det bli gitt digital hjemmeundervisning for utvalgte klasser mandag 4. januar, for at skolen skal kunne planlegge videre undervisning på rødt nivå. Elevene dette gjelder har fått sms. 

Elever som ikke har fått sms skal ha praksisundervisning på skolen.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

Skolen er i dialog med Arendal kommune og kommunelegen om tiltakene på rødt nivå. Justeringer vil forekomme.

Vi ber elever følge med på It's learning for informasjon.

Les mer om hva rødt nivå innebærer på hjemmesiden til Udir.

Til toppen