Skolestart 4. januar

De videregående skolene fortsetter på rødt nivå, slik det var den siste uka før jul.

Det vil si at man skal være noen dager på skolen og noen dager hjemme. Timeplanene ble endret før jul, og det kommer fram i VIS-appen til elevene hvilke dager de skal på skolen og hvilke dager de skal være hjemme.

Myndighetene anbefaler alle å teste seg før de kommer tilbake på skolen etter ferien. Skolen vil gi elevene som ikke har tilgang på hjemmetest, tilbud om testing første dag de møter på skolen etter ferien. Tidspunkt og sted for testing får elevene av læreren sin, og dersom ikke annet er avtalt, møter alle opp der de er satt opp på undervisning.

For øvrig gjelder alle restriksjoner for rødt nivå, og det viktigste er:

  • Ingen syke skal komme på skolen – hold deg hjemme hvis du har symptomer
  • Hold avstand – 1 meter til alle i alle situasjoner – også selv om det er kjærester eller gode venner
  • God håndhygiene – hold hendene rene, vask dem ofte i varmt vann og såpe eller bruk spritdispenserne ved alle innganger

Takk til alle som bidrar til en trygg skolehverdag!

Smittevernveileder på rødt nivå (Udir)

Til toppen