SMS til foresatte

Vi har fått tilbakemelding om at det er noen foresatte som ikke har fått SMS fra skolen når elever er satt i karantene.

SMS'ene sendes ut fra et eget system, ikke fra kontaktlærernes telefonlister. Hvis elever ikke har registrert foresattes mobilnummer, eller ikke oppgitt korrekt mobilnummer til foresatte ved skoleårets begynnelse, vil ikke numrene ligge i systemet vårt. Derfor kan det hende at noen ikke får SMS.

Man kan kontakte Servicetorget for å få lagt inn/oppdatert mobilnumre.

Til toppen