Tidlig juleferie

Det er høyt smittetrykk i hele landet og det høyeste tallet på sykehusinnleggelser på grunn av korona. Vi vet at det er mange som er bekymret for smitte og eventuell karantene ved omikron. Det er også en del smitte blant elever på skolen.

Skolen har derfor bestemt at skolen stenger for juleferie etter endt skoledag den 17. desember. Det vil være ordinær skoledag denne dagen.

Det at juleferien starter tidligere enn planlagt pga. korona betyr ikke at elevene får mindre undervisning. Den undervisningen de mister ved to dagers ekstra ferie vil tas igjen før skoleslutt inneværende skoleår.

Det betyr at det er ordinær undervisning fredag 27. mai. Dette er en såkalt inneklemt dag etter Kristi himmelfartsdag. Noen elever kan trekkes ut til sentralt gitt eksamen denne dagen, og de som ikke har eksamen skal ha vanlig skole.

Den siste dagen blir organisert litt ulikt på hver enkelt avdeling, slik at elevene får det antallet undervisningstimer de har krav på i alle fag.

Sam Eyde videregående skole ønsker alle elever og foresatte en riktig god og forhåpentlig smittefri og karantenefri jul!

Til toppen