Utvidelse av skoletilbudet

27. mai varslet regjeringen at det innføres et nytt system for å avgjøre smitteverntiltak. Det innebærer en såkalt trafikklys-modell med rødt, gult og grønt nivå. Tiltakene er bestemt ut fra hvilket nivå man er på og det er de sentrale myndighetene som avgjør hvorvidt smitten er på rødt, gult eller grønt nivå.

Slik situasjonen er i dag er smitten på gult nivå, og skolene skal følge retningslinjene for gult nivå.

Skolen har nå et tilbud til alle elever, men på grunn av utfordringer i forhold til busstransport er det ikke mulig for samtlige elever å være på skolen hver dag. Det vil si at den samme timeplanen som har vært gjeldende fra 18. mai fortsatt vil være det. Det kan forekomme justeringer for enkelte klasser eller enkeltelever.

Den nye smittevernveilederen opphever 1-metersgrensen i klasserom og praksisareal, men bransjestandard skal følges i noen utdanningsprogram. Elever må holde 1 meters avstand i fellesområdene. Man må unngå trengsel og store forsamlinger.

Informasjon om avslutning av skoleåret vil gjøres kjent for elevene på It’s learning og via informasjon fra kontaktlærer.

Til toppen