Webinar for russens foresatte

Onsdag 28. april inviterte Sam Eyde vgs. og Arendal vgs. russens foresatte til webinar om korona og russefeiring. Se opptak av webinaret her.

De som bidro på webinaret var: 
Nils Inge Øyna, rektor Sam Eyde vgs.
Kjell Wedø, rektor Arendal vgs.
Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune
Helene Rakeie, kommuneoverlege Arendal
Liv C. Bjørnson, studierektor Sam Eyde vgs.
Torbjørn Trommestad, politiet

Til toppen