Elevmegling

Har du en konflikt du ønsker å finne en god løsning på? Ved Sam Eyde vgs. har vi elevmegling som en del av arbeidet med å bedre det psykososiale miljøet på skolen.

Line Folkedal Trondsen Elevmegling tar utgangspunkt i Konfliktrådets filosofi om at partene i en konflikt har rett til å ordne opp selv. Dette er et tiltak skolen iverksetter for å bedre det psykososiale miljøet, legge til rette for inkludering og for å gjenopprette relasjonene mellom elever som har hatt en konflikt.  

Det er opprettet en meglergruppe på skolen som har fått opplæring. Dagens meglere har fått opplæring i konflikthåndtering og i gjenopprettende samtaler ved kompetansesenteret «Trygg Læring».

Det er elevene selv som melder inn saker til megling, så vil elevmeglerne hjelpe med å megle i konflikten og dermed legge til rette for at konfliktene løses på lavest mulig nivå. Alle kan melde inn konflikter til elevmeglerne, men det er en forutsetning at begge partene ønsker å løse konflikten ved megling. Resultatet av meglingen skal respekteres av begge parter, også lærere, rådgivere og andre voksne på skolen.

De aller fleste typer konflikter kan løses ved elevmegling, men ved svært alvorlige hendelser vil meglerne henvise til andre instanser.

Til toppen