Hjemmeopplæring mens skolene er stengt

Fra og med 13.3. ble alle landets skoler stengt i et forsøk i å stanse spredning av coronavirus. Vi skal likevel gi elevene så god opplæring som mulig i denne perioden. Skolen skal ha planleggingsdag fredag 13.3 for å finne ut av hvordan opplæringen kan foregå så lenge skolen er stengt.

Fra mandag 16. mars kl. 10.00 starter hjemmeopplæringen ved Sam Eyde vgs. Da er det viktig at alle elever er tilgjengelig på pc slik at de kan følge lærernes opplegg. Det kan for eksempel være timer som streames, filmer av lærerne som foreleser, oppgaver som løses i sanntid eller innleveringer. Alle elever må følge opp instruksene som gis og levere oppgaver, gjennomføre tester og det lærerne gir beskjed om i hvert enkelt fag. Som alt arbeid som gjøres på skolen vil også dette være en del av det totale vurderingsgrunnlaget.

Alle lærerne og skolens ledelse er tilgjengelige for å besvare henvendelser, ta samtaler osv. så lenge skolen er stengt.

Skolen forventer at elevene følger opp eventuelle digitale møter, oppgaveløsning, innleveringer osv. og at de ikke ser på denne vanskelige perioden som en ekstra ferie.

På hjemmesiden til Udir finner dere lenker til læreplanene i de ulike programområdene. Her kan man få oversikt over hva elevene skal lære.

Vi ber også alle om å følge Folkehelseinstituttets pålegg om å unngå store forsamlinger og møter og følge de andre rådene helsemyndighetene gir.

Følg også med på hjemmesidene til Agder fylkeskommune og Sam Eyde videregående skole for ytterligere informasjon og oppdateringer.

Til toppen