Rutiner ved mistanke eller påvist skabb

Vi har laget rutiner som elever skal følge dersom de mistenker eller har fått påvist skabb.

All kløe/utslett skal behandles som mistanke om skabb:

 • Ved utslett/kløe må man umiddelbart ta kontakt med fastlege. Elever må holde seg hjemme fram til de har vært hos lege (bestill akuttime).
 • Fastlegen har ansvar for eventuell behandling og oppfølging av behandling, dersom utslettet ikke er skabb, må elevene vise en legeerklæring på at utslettet ikke er skabb.

 

Ved påvist skabb:

 • Fastlegen har ansvar for behandling og oppfølging, men skolen er avhengig av dokumentasjon om dette pga. smittefaren.
 • Elever som får påvist skabb må starte behandling umiddelbart. Oftest skjer dette ved en to-delt kur.
 • Ingen kan komme på skolen før del 1 av kuren er fullført, dvs. 24 timer etter at behandlingen har startet.
 • Når del 1 er fullført kan elever komme på skolen, men skal ikke under noen omstendighet ha hudkontakt med andre.
 • Når del 2 av kuren er fullført skal dette dokumenteres av fastlegen.

 

Spesielt for elever på Helse- og oppvekstfag, Frisør og Idrettsfag – gjelder praksisundervisning:

 • Elever kan ikke delta i praksis som medfører hudkontakt.
 • Elever kan ikke delta i praksis der man berører felles håndklær, sengetøy e.l.
 • Elever kan ikke delta i idrettsaktiviteter med mye direkte kontakt mellom utøverne.
 • Elever kan ikke ha opplæring i bedrift i YFF eller utplassering på Idrettsfag før 2. kur er gjennomført og dokumentert.

 

Når kuren i sin helhet er fullført, gjelder for elever på hudpleie og frisør:

 • Ved behandling av kunder/medelever skal man bruke hansker i en måned etter avsluttet siste kur.

Det gis gyldig fravær i periodene man må være hjemme pga. skabb. Ved behov, vil skolen sørge for at det vil bli tilrettelagt for eventuelle vurderingssituasjoner.

Til toppen