Skolens visjon

Sam Eyde videregående skole er oppkalt etter Sam Eyde, og vi har derfor valgt turbinhjulet som symbol for vår visjon: Fornybar kunnskap - energi for livet.

Klikk for stort bildeSkolens visjon Line Folkedal Trondsen  

Arendal, Sam Eydes fødeby:
Sam Eyde ble født i Arendal 29. oktober 1866. På denne tiden var Arendal landets største sjøfartsby. Familien Eydes hus lå helt nede ved vannet, ved Malmbrygga, det som nå er hjørnet Vestregate - Malmbrygga bak Arendal kulturhus.

Fra skoletrøtt til skoleflink:
Som gutter flest som vokste opp i Arendal på denne tiden, var Sam mer opptatt av sjø og sjømannslivet enn skole og lekselesing. Det gikk dårlig på skolen, og han ble tatt ut av skolen og sendt til sjøs med korvetten "Nornen". Dette ble et vendepunkt i Sam Eydes liv. Han kom i kontakt med mange unge mennesker som arbeidet målbevisst med sin utdannelse. Resultatet ble at Sam Eyde senere begynte på skole i Kristiania (Oslo) etterfulgt av universitetsstudier i Tyskland.

Et industrieventyr ble startet i Froland:
Etter ingeniørutdanning i Berlin kom Sam Eyde tilbake til Norge. Sam Eyde hadde skaffet seg vannkraftrettigheter og kunnskap om fremstilling av nitrogen fra luft ved hjelp av elektrisitet. Sammen med professor Kristian Birkeland etablerte han en forskningsstasjon på Eivindstad i Froland, nær Arendal Fossekompanis kraftstasjon på Bøylefoss. Forskningsstasjonen fikk navnet Vassmoen, og virksomheten startet opp der i 1904.

Klikk for stort bilde 

Norsk Hydro: 
Parallelt med forsøkene på Vassmoen i Froland ble det bygget en prøvefabrikk på Notodden, og høsten 1905 stiftet Sam Eyde Norsk Hydro. Han startet en stor utbyggingsprosess, først på Notodden, så på Rjukan. Utbyggingen av Rjukanfossen etablerte Vemork kraftstasjon på Rjukan som verdens største kraftstasjon.

Eydehavn:
12. juli 1913 ble det nye industristedet på Staksnes omdøpt til Eydehavn. Samme dag ble Arendal smelteverk innviet og kunne starte produksjonen ved hjelp av kraft fra Bøylefoss kraftstasjon.

Fornybar energi:
Energi fra vannkraft er fornybar energi. For å omdanne vannkraft til elektrisk energi ledes vannet inn i store turbiner i vannkraftverkene. Peltonturbinen er en videreføring av skovlhjulet (møllehjulet). I Peltonturbinen blir nesten all energien omformet til bevegelsesenergi slik at energien overføres til turbinhjulet, som igjen transformerer energien til elektrisitet.

Fornybar kunnskap:
Sam Eyde videregående skole er stolte av navnet, som er lånt av en av Norges viktigste personer gjennom tidene. Sam Eyde gikk fra skoletrøtt elev til en energisk og ambisiøs person som verdsatte utdanning og kunnskap høyt. Han er et godt eksempel på hva kunnskap, teknologi og praktisk anvendelse av tilegnet kunnskap kan føre til. Vi bruker turbinhjulet som symbol for vår virksomhet og hva vi som skole står for.

Klikk for stort bilde

Til toppen