Byggkompetanse

Byggkompetanse er et prosjekt for folk mellom 19 og 30 år som ikke har fullført ordinær skolegang, og er tatt inn i prosjektet for å fylle de hullene som de mangler av teori og praksis.

Prosjektet er finansiert av NAV, med Sam Eyde vgs som tiltaksarrangør.  Det har vært organisert som UB Bygg og Håndverk. Denne typen organisering har vært svært vellykket, med god motivasjon hos deltakerne, der kravene til fagoppnåelse er ivaretatt.

UB Bygg og Håndverk har lokaler på Industritoppen 30 og de tar imot byggoppdrag.

Til toppen