Byggkompetanse

Byggkompetanse er et prosjekt for ungdom som ikke har fullført ordinær skolegang, og er tatt inn i prosjektet for å fylle de hullene som de mangler av teori og praksis.

Prosjektet er et spleiselag mellom NAV og fylkeskommunen, og har vært organisert som UB Bygg og Håndverk. Denne typen organisering har vært svært vellykket, med god motivasjon hos deltakerne, der kravene til fagoppnåelse er ivaretatt.

UB Bygg og Håndverk har lokaler på Industritoppen 13 og de tar imot byggoppdrag.

Til toppen