Tilbake til gult nivå.

Mandag 18. januar besluttet regjeringen at alle ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake på gult nivå. Ved Sam Eyde vgs. vil elevene gradvis komme tilbake til skole på gult nivå, slik det var før jul. I løpet av tirsdag 19. januar vil elevene få beskjed om hvordan timeplanen blir på gult nivå.

Følg med på skolens hjemmeside og It’s learning for oppdatert informasjon.

Byggkompetanse

Byggkompetanse er et prosjekt for folk mellom 19 og 30 år som ikke har fullført ordinær skolegang, og er tatt inn i prosjektet for å fylle de hullene som de mangler av teori og praksis.

Prosjektet er finansiert av NAV, med Sam Eyde vgs som tiltaksarrangør.  Det har vært organisert som UB Bygg og Håndverk. Denne typen organisering har vært svært vellykket, med god motivasjon hos deltakerne, der kravene til fagoppnåelse er ivaretatt.

UB Bygg og Håndverk har lokaler på Industritoppen 30 og de tar imot byggoppdrag.

Til toppen