Grunnopplæring - alternativt opplæringsløp

Dette er et særskilt opplæringstilbud for ungdom med behov for omfattende tilpasning av opplæringa. Tilbudet er lagt under studieforberedende utdanningsprogram med 30 timer undervisning pr. uke.

Elevtallet i klassene er vanligvis fra 4 til 6 elever, som passer sammen faglig og sosialt. Alle elevene arbeider etter individuell opplæringsplan i fagene, og de er tatt inn på særskilt grunnlag med anbefaling fra pedagogisk psykologisk tjeneste om et slikt tilbud.

I noen klasser legger vi mest vekt på hverdagslivstrening og i andre klasser mest vekt på arbeidstrening. Ellers er fagene bygd opp omkring elevenes individuelle opplæringsplaner. Alle elevene har norsk, matematikk, helsefag og kroppsøving, de fleste har engelsk, samfunnslære og naturfag. Vi gjør bruk av de ordinære læreplanene i ulike fag i videregående skole, men gjør de nødvendige tilpasninger og forenklinger etter den enkelte elevs kapasitet og behov. Vi tar utgangspunkt i det nivået elevene reelt står på enten det er praktiske eller teoretiske fag. 

I praktiske fag vil vi ha tilbud om kjøkkenarbeid, trehåndverk og allsidig verkstedarbeid, allsidig forming og tekstil. Vi legger vekt på kroppsøving, svømming, friluftsliv/naturfag og på å bruke naturen, byen og samfunnet rundt oss som opplæringsarena. Vi har en minibuss og reiser mye ut fra skolebygningene. Utplassering/arbeid i bedrift kan være en del av opplæringa for noen av elevene. For enkelte elever er alternativ opplæring noe de går på ett år for senere å gå over på ordinære Vg1-tilbud, men de fleste tar hele sitt opplæringsløp, vanligvis 3 år, i disse klassene.

Vi legger stor vekt på trivsel og positiv samhandling! Kom gjerne på besøk til oss om du er interessert i et slikt tilbud. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til skolen.

Til toppen