Informasjonsteknologi og medieproduksjon

NYHET FRA SKOLESTART 2020.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er for deg som ønsker en spennende yrkesfaglig utdanning innenfor IT eller mediefag.

Informasjonen i teksten under er hentet fra utkast til læreplan og vil bli oppdatert når læreplanen er fastsatt.

Klikk for stort bildeInformasjonsteknologi og medieproduksjon Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Du lærer:

 • idéutvikling og kreativ problemløsning
 • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
 • innholdsformidling og historiefortelling
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og markedsføring

Du kan bli:

 • IT-utvikler eller IT-driftstekniker
 • mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent

Hvorfor velge Sam Eyde vgs:

Skolen har høy faglig kompetanse både på Medier og kommunikasjon og Informasjonsteknologi.

Vi har moderne utstyr: TV-studio, lyd-studio og flere fotostudio. Vi har også lab for nettverk og servere.

Høy kompetanse på å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Synlige og voksne i elevmiljøet.

Moderne tekniske løsninger.

Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon:

Faget er sentralt for å kunne forstå hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter og kreativitet. Faget skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon.

Kjerneelementene i faget er:

 • Etikk, lovverk og yrkesutøvelse: handler om å reflektere over hvordan lovverk og etiske spørsmål påvirker yrkesutøvelsen.
 • Teknologi og metode: handler om forståelse for hvordan ulike teknologier og metoder er bygget opp, hvordan de virker og hvilke muligheter de gir. Det handler også om å utvikle praktiske ferdigheter knyttet til bruk av teknologi og metode.
 • Kommunikasjon og historiefortelling: handler om å skape mening, forstå og bli forstått. Forståelse for relasjoner, mellommenneskelig kommunikasjon og historiefortelling er sentralt. Kompetanse i kommunikasjon som er tilpasset kunden, brukeren, målgruppen, kanalen og teknologien.
 • Design og kreativitet: handler om nysgjerrighet og skaperglede. Forståelse for utviklingsprosesser, funksjon og tekniske løsninger og praktiske ferdigheter er sentralt.  Utvikle gode brukeropplevelser og god infrastruktur.

På vg2 velger man om man vil gå videre med Informasjonsteknologi eller Medieproduksjon.

Vg2 Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi inngår i alle deler av et moderne samfunn som viktig støtte for verdiskapning og samhandling. Alle er avhengige av at den teknologien de benytter er tilgjengelig, trygg og brukervennlig. Dagens og fremtidens samfunn er basert på bruk av teknologiske løsninger som dekker samfunnskritiske behov. Trygg og kompetent anvendelse av teknologi er viktig for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Faget skal gi elevene etterspurt kompetanse i bransjerelevant og tidsriktig teknologi. De utvikler forståelse og praktiske ferdigheter slik at de kan imøtekomme arbeidslivets behov for å utvikle og drifte tjenester. 

Etter vg2 kan eleven velge: 

 • Vg3 IT-driftsfaget
 • Vg3 IT-utviklerfaget
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

 

Vg2 Medieproduksjon

Medieproduksjon handler bl.a. om kommunikasjon og innholdsproduksjon og inngår i alle deler av et moderne samfunn. Gjennom faget skal elevene få forståelse for hvordan media påvirker individ og samfunn, og hvordan de selv kan være skapende utøvere og delta i kreative prosesser fra idé til ferdig produkt. Kompetanse om brukeropplevelser og interaksjon kan bidra til nye måter for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Kunnskap om nye kommunikasjonsveier åpner for nyskaping og kreativitet.

Etter vg2 kan eleven velge:

 • Vg3 Medieproduksjonsfaget
 • Vg3 Mediedesignfaget
 • Vg3 Medieteknikkfaget
 • Vg3 Påbygging til Generell studiekompetanse

 

Les mer på vilbli.no

Til toppen