Praksisbrev

Alle fylkeskommuner skal ifølge Opplæringsloven § 13-3 gi tilbud om praksisbrev i minst et yrkesfaglig programfag. Fylkestinget i Aust-Agder har vedtatt at dette tilbudet skal gis innen TIF på Sam Eyde vgs.

Hva er et praksisbrev?

Et praksisbrev er en ny og alternativ form for vitnemål innen industrimekanikerfaget, produksjonsteknikkfaget eller sveisefaget. Praksisbrevet fungerer som et kompetansebevis som sier at du har fullført videregående skole der hovedtyngden av opplæringen har foregått i bedrift.

Praksisbrevet gir deg en grunnkompetanse i faget og mulighet til å starte jobb som hjelpearbeider etter endt eksamen. Etter å ha bestått prøve som praksiskandidat kan du bygge videre til full yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev dersom du ønsker det.

Hvordan foregår opplæringen?

Som elev er du i opplæring i bedrift fire dager i uken. I bedriften får du opplæring i et av de tre fagene som er godkjent for praksisbrevordningen. Opplæringen følger en lokal læreplan satt sammen av kompetansemål fra Vg1 TIP (Teknikk og industriell produksjon), Vg2 Industriteknologi og Vg3-mål fra det faget du har valgt.

Du skriver en kontrakt med bedriften/opplæringskontoret og fagopplæringen. Opplæringen i yrkesfaget foregår i bedriften mens opplæringen innen fellesfagene foregår på skolen (en dag i uken). For å få praksisbrev må du ha fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Du kan trekkes ut til eksamen i et av disse fagene.

Hvordan bli ferdig med opplæringen?

Etter to år som praksisbrevkandidat avlegger du en prøve i yrkesfaget. Når prøven er bestått, får du et kompetansebevis. Kompetansebeviset er selve praksisbrevet. Du får også ordinær vurdering i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Du får også karakter i orden og atferd.

Når opplæringen er ferdig

Når du er ferdig med opplæringen, kan du fortsette som ordinær lærling i to år og deretter avlegge fagprøve. Som lærling må du i tillegg ta fellesfagene engelsk og naturfag før du kan gå opp til en fagprøve.

Hvem er praksisbrevordningen for?

Praksisbrev er en alternativ form for videregående opplæring i industrifag på TIP. Opplæringen vil være tilpasset elever som ikke ønsker å følge et ordinært 2+2-løp (to år på skole og deretter to år i lære), men som ønsker mer praksis tidlig i utdanningsløpet sitt. Du vil få status som lærling de dagene du er i bedrift og status som elev den dagen du er på skolen.

Hvis du senere ønsker full kompetanse og fagbrev, må du bestå alle kompetansemål i læreplanen – også de som er utelatt i den lokale praksisbrevlæreplanen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 38 61 80 00
E-post: kontakt@sameyde.vgs.no
Besøksadresse: Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Postadresse: Sam Eyde videregående skole, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Kontaktpersoner

Liv Bjørnson: 38 61 82 54
Harald Bakken: 38 61 80 33

Mer informasjon på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Til toppen