I disse dager er det mange elever, foresatte og ansatte som har spørsmål knyttet til smittevern, korona og hva de videregående skolene gjør for å hindre smitte. 

Dersom en elev får påvist smitte skal skolen varsles umiddelbart. Elev/foresatt melder fra til kontaktlærer, som melder videre til riktig instans.

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Det er kun friske personer som skal være på skolen. Likevel er det viktig å forholde seg til noen enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Vi vil ønske alle velkommen som foreldre/foresatte til elever ved Sam Eyde vgs. På grunn av coronasituasjonen ble siste del av forrige skoleår spesiell, og oppstarten på dette skoleåret vil også bære sterkt preg av det.

27. mai varslet regjeringen at det innføres et nytt system for å avgjøre smitteverntiltak. Det innebærer en såkalt trafikklys-modell med rødt, gult og grønt nivå. Tiltakene er bestemt ut fra hvilket nivå man er på og det er de sentrale myndighetene som avgjør hvorvidt smitten er på rødt, gult eller grønt nivå.

Fra 27. april starter skolen for Vg2 og Vg3 yrkesfag. Skolehverdagen vil bli annerledes for alle, og det vil være en kombinasjon av praksis og eventuelt programfagsundervisning på skolen, og fellesfag og andre teorifag som hjemmeopplæring. Alle elever vil få en grundig opplæring i smitteverntiltak når de kommer til skolen.

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på vg2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Sam Eyde vgs. skulle onsdag 11. og torsdag 12. mars arrangere UTV for 9. trinn.

1MKB og realfagslærerne deltar i NM i klima. I 14 dager skal de være bevisst på alle de små tingene i hverdagen, og loggføre små miljøtiltak via en nettside.

Til toppen