Sam Eyde Videregående Skole

Besøke skolen før skolestart?

Ønsker du å ha en omvisning på skolen, og bli litt bedre kjent med noen av oss som jobber her? Etter at du har fått bekreftet skoleplass, kan du sende oss en melding på mobilnr. 947 95 290, så blir du kontaktet når det nærmer seg skolestart. Omvisningen vil skje i uke 32 eller 33.

Hvordan reiser elever i videregående skole?

Kunnskap om ungdoms reisevaner er viktig for å planlegge framtidas skoler, veier og kollektivløsninger.  Alle elever som besvarer denne korte undersøkelsen innen 15. juni deltar i trekning av ti gavekort på kr. 500,-

Svar på undersøkelsen

 

 

Digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Chat eller send melding til helsesykepleier. Du er helt anonym, og du kan spørre om alt innen fysisk, psykisk og seksuell helse.

Vi preikes!

Aktuelt

  • 29.05.2024 Besøke skolen før skolestart?
    Miljøkontaktene har besøksuker i august før oppstart av nytt skoleår.
  • 28.05.2024 Info om klagerett
    I videregående opplæring kan du klage på standpunktvurdering (inkludert ikke vurdering - IV, orden og atferd), eksamenskarakter og fag-/svenneprøver. Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning.
  • 30.04.2024 Uke 19
    Også i år er det flere arrangementer på Sam Eyde vgs. i uke 19.

Hva skjer?

Til toppen