I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.

Fra 27. april starter skolen for Vg2 og Vg3 yrkesfag. Skolehverdagen vil bli annerledes for alle, og det vil være en kombinasjon av praksis og eventuelt programfagsundervisning på skolen, og fellesfag og andre teorifag som hjemmeopplæring. Alle elever vil få en grundig opplæring i smitteverntiltak når de kommer til skolen.

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på vg2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

25. mars: Utdanningsdirektoratet melder at alle skriftlige eksamener våren 2020 avlyses som følge av Korona.

Nå vet vi at skolene blir stengt lenger – og at all undervisning vil skje digitalt fram til påskeferien. Med mye tid hjemme kan det være mange tanker som dukker opp. Om du ønsker å snakke med noen er det flere tilbud. 

Til alle som benytter tjenester fra IKT-Agder. Status 23.03.2020: IKT Agder er fortsatt i kriseberedskap, og følger situasjonen tett. Ledergruppen gjennomfører daglige møter hvor det rapporteres på status rundt personell, operasjonelle utfordringer og informasjon som er viktig å formidle både fra og til våre eiere. Vårt fokusområde er vårt personell, våre tjenester og våre kunder.

Helsesykepleierne er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 16.00. Lena 97740057 og Brit 48892932

Skolen er nå stengt og ytterdørene er låst. Fra mandag 16. mars vil også servicetorget være stengt og sentralbordet satt opp til fylkeshuset.

I perioden hvor skolen er stengt er fortsatt rådgivere, miljøkontakter og OT-rådgivere tilgjengelig for deg. Du kan sende e-post eller ringe dem, og møter via skype/teams kan avtales ved behov.

Har du vært i områder med spredning av korona-viruset og har en time hos tannklinikker, ber vi deg om å avbestille timen. Dette gjelder også om du har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tungpustethet. Du trenger ikke å betale for denne timen.

Til toppen