Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen høsten 2020.

Dersom en elev får påvist smitte skal skolen varsles umiddelbart. Elev/foresatt melder fra til kontaktlærer, som melder videre til riktig instans.

F.o.m. 24.08.2020 t.o.m. 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Det er kun friske personer som skal være på skolen. Likevel er det viktig å forholde seg til noen enkle, forebyggende regler, for å unngå smitte.

Vi vil ønske alle velkommen som foreldre/foresatte til elever ved Sam Eyde vgs. På grunn av coronasituasjonen ble siste del av forrige skoleår spesiell, og oppstarten på dette skoleåret vil også bære sterkt preg av det.

Du finner informasjon om å klage, klagerett og klagefrister på fylkeskommunens hjemmeside.

27. mai varslet regjeringen at det innføres et nytt system for å avgjøre smitteverntiltak. Det innebærer en såkalt trafikklys-modell med rødt, gult og grønt nivå. Tiltakene er bestemt ut fra hvilket nivå man er på og det er de sentrale myndighetene som avgjør hvorvidt smitten er på rødt, gult eller grønt nivå.

I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.

Fra 27. april starter skolen for Vg2 og Vg3 yrkesfag. Skolehverdagen vil bli annerledes for alle, og det vil være en kombinasjon av praksis og eventuelt programfagsundervisning på skolen, og fellesfag og andre teorifag som hjemmeopplæring. Alle elever vil få en grundig opplæring i smitteverntiltak når de kommer til skolen.

På regjeringens pressekonferanse 7. april ble det klart at videregående skoler åpner 27. april for elever på vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på vg2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Til toppen