Det er bestemt at rødt nivå videreføres i uke 21, da smittesituasjonen i Agder fremdeles er ustabil.

Smittesituasjonen i både Arendal, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand og Froland er uoversiktlig. Mange ungdommer er smittet, både de som har vært på EB-stranda og folk som ikke har vært der. Mange kan være smittet uten å vite om det, og da blir det vanskelig å stoppe smitten.

Sommerkurs arrangeres av Agder fylkeskommune, og er gratis tilbud om intensiv opplæring, inkludert eksamen, for elever og lærlinger som har fått karakteren 1 (stryk) eller IV i standpunkt og/eller til eksamen.

19. mai fikk vi beskjed om smittet elev på vg1 Teknologi- og industrifag.

Det er oppdaget Covid-19 smitte hos en ungdom som var på Tangen/EB-stranda 16. mai. Ungdommen er elev ved Sam Eyde vgs., men har ikke vært på skolen siden vedkommende ble smittet. Det vil si at det ikke har vært smitte på skolen.

Vi har laget rutiner som elever skal følge dersom de mistenker eller har fått påvist skabb.

Arendal kommune har de siste månedene registrert et økende antall tilfeller av skabb. Skabbepidemier opptrer som regel med flere års mellomrom, og smitten har sannsynligvis økt i Norge de siste årene.

I dag, onsdag 5. mai, har det vært nytt møte med kommuneoverlegene, smittevernteamet og de to videregående skolene i Arendal. Selv om smittetallene på landsbasis går ned, og brorparten av de sårbare i samfunnet er vaksinert, er smittesituasjonen i Agder ustabil.

Hvorfor er det rødt nivå på videregående skoler i Arendal? Smitten går jo nedover i samfunnet.

Det er fremdeles høyt smittetrykk i Arendal, og det er derfor bestemt at de videregående skolene fortsetter på rødt nivå i uke 18.

Til toppen