De videregående skolene fortsetter på rødt nivå, slik det var den siste uka før jul.

Utdanningsmessen som var planlagt på Sam Eyde vgs. i januar er dessverre avlyst.

Det er høyt smittetrykk i hele landet og det høyeste tallet på sykehusinnleggelser på grunn av korona. Vi vet at det er mange som er bekymret for smitte og eventuell karantene ved omikron. Det er også en del smitte blant elever på skolen.

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen skal gjeninnføres i skoler og barnehager. Dette vil medføre noen endringer i skolehverdagen for elevene ved Sam Eyde vgs.

Lærere ved Sam Eyde vgs. har i samarbeid med UiA og Senter for yrkesfag jobbet med den nye læreplanen i kroppsøving for Vg1 (Helse- og oppvekstfag), og innførte fra høsten 2020 en ny årsplan med hovedfokus på at elevene skal kunne ta vare på helsen.

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Noen elever må flytte hjemmefra for å gå på skole. Slik er det også for noen av våre elever på Sam Eyde vgs.

Vi har laget en instruksjonsvideo for elever som skal ta hurtigtest for korona.

Tirsdag 7. september ble det avholdt skolevalg ved Sam Eyde vgs. 943 stemmer ble avgitt, det gir en deltakerprosent på 79.8%.

Tirsdag 31. august sender medielinjen på Sam Eyde vgs. direkte fra årets skoledebatt!

Til toppen