Nye telefonnumre

Ved innføringen av nytt sentralbordsystem, er det noen tjenester som har fått nytt internnummer.

Det gjelder:

Hudpleie: 38 61 80 15
Frisør: 38 61 80 20
Kantine: 38 61 80 07