Prosjekt "Livsmestring og folkehelse"

Lærere ved Sam Eyde vgs. har i samarbeid med UiA og Senter for yrkesfag jobbet med den nye læreplanen i kroppsøving for Vg1 (Helse- og oppvekstfag), og innførte fra høsten 2020 en ny årsplan med hovedfokus på at elevene skal kunne ta vare på helsen.

Inkluderende læringsaktiviteter, variasjon i verktøy for å ivareta helsen, mer medbestemmelse/valgfrihet til å velge det en liker best gjennom skoleåret, treningsdagbøker, samarbeid og lek i kroppsøvingsfaget har stått sentralt. Dette har gitt positive resultater!

Les mer om prosjektet i Utdanningsnytt nr. 8 (2021) (scroll til side 40)

  

Linda Wibe Namsvatn, Ellen Dahl og Ingunn Lyngroth.
Forskningsprosjektet Kunnskapsløftet 2020 Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet v/Universitetet i Agder.

Til toppen