Samtykkeskjema

Når elever fyller 18 år, fjernes foresatte fra systemet. Skolen har da taushetsplikt overfor elevens foreldre. Skolen ser det imidlertid som en stor fordel at vi har tilgang til kontaktinformasjon til en eller flere kontaktperson(er) når det gjelder krise- og beredskapsarbeid, også for elever over 18 år.

Opplæringsloven stiller krav til at skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndige, for å legge til rette for elevens læring og utvikling. Når eleven har fylt 18 år har skolen taushetsplikt overfor elevens foreldre. I mange tilfeller vil det være til det beste for eleven at skolen samarbeider med hjemmet også etter at eleven er blitt myndig. En måte å gjøre det på er at elevens kontaktperson (f. eks. en forelder eller fosterforeldre) har tilgang til å følge opp eleven via skolens administrative system (VIS).

Det er derfor laget samtykkeskjema for å gi skolen tilgang til elevens kontaktinformasjon etter fylte 18 år, og samtykkeskjema for å gi kontaktpersoner tilgang til VIS.

Gå til skjema (PDF, 115 kB)

Skjemaet må skrives ut, fylles ut, og deretter leveres til skolen.