Retningslinjer for eksamen

Lokalt gitt eksamen for elevar. Retningslinjer for munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen.

Retningslinjer for eksamen