Elevrådet

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det skal være et organ for elevene på skolen. Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal bl.a. arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nestleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Sam Eyde vgs.

Vi har representanter i fylkeselevrådet og i Ungdommens bystyre, og har mulighet for å fremme saker som elevene ved Sam Eyde vgs. er opptatt av, der.

For skoleåret 2019/20 består elevrådsstyret av følgende medlemmer:
 

Elevrådsleder Ole Rosseland 3PÅA
Nestleder Kacper Dariusz Sliwa 1IDA
Styremedlem Nichapha Suwankaew Kruse 2HFA
Styremedlem Emilie Johansen Frydenberg 1HOD
Styremedlem Anne Marie Bjellerås de Lange 2ISA
Styremedlem Henrik Tobias Halvorsen 2DEA
Styremedlem Kevin Lomboto 1MKA

 

Har du saker du ønsker å ta opp eller spør om, kan du sende e-post til elevrådet på elevrad@sameyde.vgs.no

Saker kan behandles anonymt, dersom det er ønskelig.

Til toppen