Elevrådet

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det skal være et organ for elevene på skolen.

Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal bl.a. arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nestleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Sam Eyde vgs.

Vi har representanter i fylkeselevrådet og i Ungdommens bystyre, og har mulighet for å fremme saker som elevene ved Sam Eyde vgs. er opptatt av, der.

Elevrådsstyret 2023/2024:

Elevrådsleder: Edtly Madshaven, 2TMB

Kari Helstrand, 2IEA
Tobias Frigstad, 3AMA
Max Julian Omdal. 1HOD
Rolf Valle-Vik, 1IDC
Jeroen Lok, 2BKA
Ronja H. Oshaug, 1TPE