Elevrådet

Ved hver videregående skole skal det være et elevråd, og dette skal bestå av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det skal være et organ for elevene på skolen.

Elevrådet blir valgt ved skriftlig avstemning og skal bl.a. arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. Tillitselevene møter i skolens elevråd, og nestleder og 3 andre representanter fra styret møter i skolemiljøutvalget.

Elevrådsstyret samarbeider med skolens ledelse, og jobber aktivt for saker som engasjerer elevene ved Sam Eyde vgs.

Vi har representanter i fylkeselevrådet og i Ungdommens bystyre, og har mulighet for å fremme saker som elevene ved Sam Eyde vgs. er opptatt av, der.

Skoleåret 2022/2023 består elevrådet av:

Skoleåret 2022/2023 består elevrådet av:
Verv Navn Klasse
Elevrådsleder Jørgen Lindaas Nordby 1IMB
Nestleder Jeroen Lok 1RMB
Sekretær Jakub Rydel 2DEA
Elevmiljø-leder Vilde Stulen 3PBB
Medlem Thea Bondevik 2BLA
Medlem Thea Bjelland Jensen 2HUB
Medlem Maren Johansen 3MKB
Medlem Edtly Sofie Madshaven 1BAC
Medlem Alexander Teigen Stølefjell 3IDB
Til toppen