Elevverneombud

Elevverneombudene i yrkesforberedende utdanning har gjennomgått et to timers HMS-kurs. Innholdet er innføring i hvilke lover og forskrifter som gjelder på skolen og praksisarenaene. Tilnærmingen er slik at arbeidet som verneombud blir så likt det elevene møter i arbeidslivet, som mulig. De får også opplæring i verneombudets rolle.

Elevverneombudene er faste medlemmer når avdelingen går vernerunder og får dermed en god innføring i hvordan avvik fanges opp og lukkes i den settingen.