Skolemiljøutvalget

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU) etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Oversikt over Skolemiljøutvalget for skoleåret 2022/2023 legges ut her når det er klart.

Representanter for elevene:
 

Representant for ansatte:
Brigitte Bakke

Representant for ledelsen/fylkeskommunen:
Nils Inge Øyna (rektor)
Heidi Paulsen (avdelingsleder Elevtjenesten)