Skolemiljøutvalget

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU) etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Skolemiljøutvalget består i skoleåret 2019/2020 av:

Representanter for elevene:

Guro Stray Berntsen
Henrik Tobias Halvorsen
Ole Rosseland
Silje Marie Damsgård
Stian Skaare

Representant for ansatte:

Kjell Tore Øvertun

Representant for ledelsen/fylkeskommunen:

Nils Inge Øyna (rektor)
Sigmund Baasland
Heidi Paulsen (leder miljøtjenesten)

Til toppen