Skolemiljøutvalget

Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg (SMU) etter opplæringsloven kapittel 11. Skolemiljøutvalget jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Skolemiljøutvalget består i skoleåret 2020/2021 av:

Representanter for elevene:

Julie Alice Johnsen (1HOA)
Alissa N. Krogstad (3IDA)
Natalie Mikalsen (3PÅA)
Alexander Teigen Stølefjell (1IDB)
Tobias Skinlo Taraldsen (2DEA)

Representant for ansatte:

Kjell Tore Øvertun

Representant for ledelsen/fylkeskommunen:

Nils Inge Øyna (rektor)
Heidi Paulsen (leder Elevtjenesten)

Til toppen