IKT

Ved skolen benyttes det flere ulike programvarer både i undervisning, skoleadministrasjon og i kontortjenesten. Våre IKT-medarbeidere har ansvar for support og intern kursing.

Info om elev-PC

Ved IKT-spørsmål, kontakt:
Web: iktsia.no
E-post: brukerstotte@ikt-agder.no
Tlf: 38 61 80 50