Lån og stipend

Du kan søke om lån og stipend når du har fått skoleplass.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til PC, kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Søknadsfristen er 15. november.

Lånekassen

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Grethe Smit
Tlf: 38 61 80 05
Send e-post

Er du voksenelev, kontakt:
Stina Due-Sørensen
Tlf: 38 61 80 02
Send e-post

Til toppen