Lån og stipend

Du kan søke om lån og stipend når du har fått skoleplass.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet. Utstyrsstipendet er uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener eller har i formue. Det skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til PC, kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Søknadsfristen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Lånekassen

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Grethe Smit
Tlf: 38 61 80 05
Send e-post

Er du voksenelev, kontakt:
Stina Due-Sørensen
Tlf: 38 61 80 04
Send e-post