Tobakksforbod i skuletida

For elevar ved Sam Eyde vidaregåande skule er det ikkje tillate å bruka noka form for tobakkssvarar i skuletida. Dette uavhengig om det er på skuleområdet eller ikkje. Som tobakksvare blir også rekna e-sigarettar.

Elevar som bryt reglementet vil få merknad.