Utleie av lokaler

Sam Eyde videregående skoles lokaler stilles til disposisjon for utleie i den utstrekning dette ikke er til hinder for egen virksomhet.

Lokalene leies ut gratis til opplysningsorganisasjoner som tilfredsstiller de krav som lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring stiller for godkjenning for tilskudd og til frivillige organisasjoner med fokus på barne- og ungdomsarbeid, herunder lag/foreninger med tilknytning til skolen, f. eks. skolelag, politiske ungdomsorganisasjoner, humanitære/ideelle organisasjoner.

Øvrig utleie foregår på rent kommersiell basis.

Kontaktperson:
Alban Gashi
Tlf: 38 61 80 00
Send e-post
 

Reglement for utleie