Talent i Agder

Trenger du tilrettelegging i forhold til din idrettssatsing? Da er du kanskje aktuell for "Talent i Agder - Sam Eyde"!

"Talent i Agder  - Sam Eyde" har til hensikt å bidra til at utøvere fra klubber i regionen, som har god idrettslig utvikling mot høyere nivå eller driver på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå, skal gis mulighet til å utvikle seg videre og samtidig ta utdannelse.

TiA elever kan ved behov få tilrettelegging og ekstra faglig oppfølging på skolen, samt sportslig oppfølging og veiledning i samarbeid med de beste fagressurser i regionen. Vi tilbyr tilrettelegging i både lagidretter og individuelle idretter.

Mer om TiA: