Idrettsfag

Idrettsfag er for deg som vil ta studieforberedende utdanning, men som også er glad i trening og fysisk aktivitet. Du kan velge mellom flere valgfrie programfag (VPF), bl.a. toppidrett og breddeidrett. Skolen legger også til rette for satsing innen din spesialidrett, bl.a fotball, håndball og flere individuelle idretter. Trenger du tilrettelegging i din idrettssatsing? Da er du kanskje aktuell for «Talent i Agder- Sam Eyde».

Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idretts- og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger.

Arbeidet med idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv skal legge grunnlag for prestasjonsutvikling, allsidig praktisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk, og gi muligheter til å utvikle skapende og kreative evner. Opplæringen i programfaget skal fremme glede, spenning og utfordring, og bidra til opplevelser av mestring og utvikling av den enkeltes selvbilde.

 

 

Hvorfor velge Sam Eyde vgs:

I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 vil du delta på flere ekskursjoner og turer på de ulike årstidene. Elevene på Idrettsfag vil også ha ansvar for å arrangere aktivitetsdag og turneringer for skolens klasser og skoler i nærmiljøet.

Idrettselevene har mulighet til å trene på Atletica treningssenter som ligger i tilknytning til skolen.

Skolen gir per i dag tilbud i fremmedspråkene spansk på nivå I og II og tysk på nivå II.

Vi tilbyr både teoretisk og praktisk matematikk i Vg1 og matematikk for realfag (R1), matematikk for samfunnsfag (S1) samt 2P i vg2.

"Talent i Agder-Sam Eyde" har til hensikt å bidra til at utøvere fra klubber i regionen, som har god idrettslig utvikling mot høyere nivå eller driver på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå, skal gis mulighet til å utvikle seg videre og samtidig ta utdannelse. Skolen skal prøve å legge til rette for at utdanningsløpet kan tilpasses satsing. Les mer om Talent i Agder - Sam Eyde.

Fag- og timefordeling:

Les mer på vilbli.no

Se Facebooksiden til Idrettsfag

Til toppen